Bloedmaan, volle maan voor rust, offeren en wijsheid

In een ritme van ongeveer eens in de 28 dagen is het volle maan. Dit is de maan die voor mensen het meeste opvalt omdat ze dan vol en mooi rond is. In een jaar zijn er 13 volle manen en elke volle maan heeft een eigen betekenis en energie. Voor sommigen is dit goed voelbaar doordat emoties sterker worden ervaren, ze slechter of helemaal niet kunnen slapen en de dagelijkse gang van zaken net iets anders wordt beleefd.

“Hoe groter stuk van de glanzende maan voor ons zichtbaar is, hoe sterker haar invloed op al wat leeft op aarde, de mens inkluis” – Mellie Uyldert.

Offeren

Deze maan is zichtbaar in de maand november en december. Maansverduisteringen worden meestal ook bloedmaan genoemd maar deze volle maan in november/december dankt haar naam echter aan een oud gebruik. In deze periode werd op vrijwel elke boerderij een dier geslacht voordat de echte winter zou beginnen. Dit dier diende dan als voedsel voor de wintermaanden.

Gaan we nog verder terug in de tijd dan kom je de naam Offermaan tegen, die aangeeft dat in deze periode een offer werd gegeven aan de goden, als dank voor de oogst. Elke oude cultuur bracht vroeger offers. Dit was in de vorm van voedsel, vlees en soms werd een mens geofferd om de goden gunstig te stemmen en het land nieuwe kracht te geven als de oogst daarvoor was mislukt.

Stel je eens voor dat je net als onze voorouders letterlijk zou geloven dat de aarde een moeder is die vanuit haar buik nieuw leven schenkt. Vanuit hun beredenering is het dan nodig om ook haar buik te vullen met voedsel of een levend wezen, zodat de aarde vruchtbaar en sterk wordt om nieuw leven te schenken in het voorjaar. Tegenwoordig hebben we (gelukkig) een hele andere kijk op hoe we moeder aarde kunnen voeden zodat ze nieuw leven schenkt. Maar het zaad van de gewassen draagt ze nog steeds in haar buik, totdat de voorjaarswarmte en de lente regen, in combinatie met de maankracht deze laat ontkiemen. Het offeren en eren is nu verschoven naar het spirituele, om contact te maken met het hogere en datgene waar we onderdeel van zijn.

Wijsheid en rust

Gebruik deze periode net zoals de natuur als pauze en laat de zaadjes nog maar even rusten. Het donkere deel van dit jaar nodigt je uit om bij jezelf naar binnen te gaan en wijsheid te vergaren.
Als ritueel kun je iets van jezelf weggeven, iets offeren. Synoniemen hiervoor zijn iets aanbieden, aanreiken, doneren, geven, opgeven, schenken, toeschenken. Door zelf eerst iets te geven, bijvoorbeeld in tijd voor een ander, mag je ook ontvangen… Deze offers zie je terug in de feesten van Sint Maarten en Sinterklaas.
Sta ook eens stil welke offers worden gegeven door de aarde, wanneer het gaat om onze consumptie maatschappij. Als ook de offers in de voedsel en kleding industrie. Zijn deze vrijwillig? Onvrijwillig?
Dit is een goede periode om je hiervan bewust te worden en wijze keuzes te maken. Want ook hiervoor geldt: Daar waar je aandacht aan schenkt, dat groeit en wat je erin stopt, haal je er ook weer uit.

Tot slot; geniet van het prachtige maanlicht tijdens deze bloedmaan en spreek uit waar je dankbaar voor bent.

Bij deze een link naar mijn favoriete meditatie app: https://insighttimer.com
Hier vind je heel veel mooie meditaties, waaronder full moon meditations.

Bronnen: Melly Uyldert – Het levensritme
Petra Stam en Marja de Zeeuw – In het licht van de maan
Johanna Paungger en Thomas Poppe – In harmonie met de maan