Meer dan alleen maar lief zijn voor dieren

Broeder zon en zuster maan

Met meer liefde voor de schepping dan voor zijn eigen leven was Franciscus de eerste (tot zover bekende) dierenfluisteraar, degene die de zon zijn broeder noemde en de maan zijn zuster.
De eerste christen die spreekt over “moeder aarde” en de eerste die het “ontspullen” wist te verheffen tot spiritualiteit.
In plaats van een hongerige wolf te doden, maakte hij het tot zijn vriend en aan het einde van zijn leven kwam een arend hem voedsel brengen omdat hijzelf te verzwakt was om naar eten te zoeken.

Op 4 oktober is het dierendag en de dag van Sint Franciscus van Assisi. Een dag die precies past bij de feestdagen van het seizoen: Neem maar eens rustig de tijd om te bekijken hoe jij de afgelopen periode in jouw omgeving hebt gezorgd voor de dieren en voor de aarde. En maak dan opnieuw plannen hoe je dit nog beter vorm kunt geven.

Franciscus van Assisi is een stichter, een mysticus en heilige die leefde van 1182 tot 1226 in Umbrië Italië. Als zoon van een rijke lakenkoopman krijgt Franciscus op 24 jarige leeftijd een spirituele ervaring waardoor hij zijn leven radicaal veranderd. Hij brengt zijn verdere leven door als kluizenaar en op de momenten dat hij in het openbaar treedt, predikt hij het evangelie net zo vurig aan de vogels en de vissen als aan de mensen. Hij is degene aan wie we de kerststal te danken hebben. De verbondenheid met moeder aarde, de elementen, de planten en de dieren is zo sterk aanwezig in de verhalen die bekend zijn van Franciscus, dat dierendag is verbonden aan zijn sterfdag op 4 oktober.

“Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten”
– fragment uit het zonnelied van St. Franciscus –

Life changing event

Ik ben 15 wanneer ik kennis maak met het leven en het werk van Franciscus. Doordat ik samen met een klasgenoot ben uitgeloot om mee te doen aan het “Youth spring festival” in Assisi in Italië. Het doel is om als kinderen en tieners bewustzijn te creëren voor het zorgen voor de aarde, want ook dan al is het 5 voor 12.
In anderhalve week leren we deelnemers kennen van over de hele wereld, raken we bevriend en delen we met elkaar hoe we kunnen werken aan een betere aarde waar we vrede stichten tussen mens en natuur en alles wat leeft als broeders en zusters mogen zien. Aan het einde van onze tijd samen planten we met zo’n 600 deelnemers allemaal een boom: The first international Childrens Grove op Mount Subasio, Assisi, Italië. Ik had toen niet door dat dit mijn leven op zo’n positieve manier zou beïnvloeden. Een lifechanging event.

Meer dan alleen maar lief zijn voor dieren

4 Oktober is voor mij dan ook meer dan alleen maar lief zijn voor dieren. Het is een dag waarop ik ook mijn leven met de natuur reflecteer. Wat geef ik en wat neem ik? Hoe draag ik bij aan een betere wereld? En ik laat het gebed, wat bekend staat als het gebed van Franciscus, nog eens rustig op me inwerken. Zo passend bij de tijd van het jaar en dit seizoen.
En natuurlijk wordt onze kat extra verwend op deze speciale dag.

Lord, make me an instrument of your peace
Where there is hatred, let me sow love
Where there is injury….pardon
Where there is discord…..unity 
Where there is doubt…..faith
Where there is error…..truth 
Where there is despair…..hope
Where there is sadness…..joy.
Where there is darkness…..light.

O  Devine Master, grant that I may not so much seek
To be consoled…..as to console
To be understood…..as to understand
To be loved…..as to love
For
It is in giving…..that we receive
It is in pardoning…..that we are pardoned
It is in dying…..that we are born again to eternal life.
St. Fancis

  • Bannerfoto: Aukje – Franciscus 2005

Delen