disclaimer

disclaimer kruiden

Natuurwijze deelt veel informatie over kruiden en het gebruik van kruiden via social media en op natuurwijze.nl. Deze informatie is bedoeld ter kennisgeving, niet als medisch advies of medische documentatie. Kruiden kunnen (bij juist gebruik) een nuttige functie hebben om de gezondheid te ondersteunen. Gebruik je kruiden ondeskundig, onverantwoord of voor een onbepaalde tijd? Dan kunnen kruiden schadelijk zijn voor de gezondheid. Kruiden hebben bij orale inname altijd interactie met het gebruik van reguliere medicatie. Uitwendig gebruik van kruiden gaat niet samen met uitwendig gebruik van medicinale zalven of oliën van de apotheek of drogist. Ook kruiden onderling kunnen elkaar tegenwerken. Verkeerd of ondeskundig gebruik kan dus ongewenste effecten met zich mee brengen en schade aan de gezondheid geven. Bedenkt dat de meest dodelijke gifstoffen vaak van plantaardige oorsprong zijn. Wil je kruiden gebruiken voor de medicinale werking? Laat je dan goed informeren door een gediplomeerd kruidengeneeskundige met een gedegen diploma voor medische basiskennis op zak. Of wordt zelfredzaam en doe zelf een kruidenopleiding. Juist door de interactie met reguliere medicatie (dit zijn de medicijnen van de apotheek, maar ook van de drogist) kan onjuist gebruik de gezondheid schaden. Niet alle kruiden zijn voor iedereen geschikt. Als het niet baadt, kunnen kruiden wel degelijk schaden. Laat altijd een juiste diagnose stellen door een arts en laat je begeleiden door een deskundige. Noch Natuurwijze, nog haar medewerkers, noch de auteur van deze website of beheerder(s) van Natuurwijze’s social media accounts kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor ongewenste reacties op recepten, aanbevelingen en instructies op deze site en social media. Het gebruik van kruiden/ingrediënten in alle vormen denkbaar, gebeurt op eigen risico. Wanneer je ingaat op een suggestie op deze site of op een suggestie uit een bericht op social media via het account van Natuurwijze, blijf je zelf de volle verantwoordelijkheid dragen voor je gezondheid: de auteur, alsmede Natuurwijze kan niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer je een kruid of kruidenproduct koopt via de website kan Natuurwijze niet verantwoordelijk worden gesteld voor juist of onjuist gebruik. De verantwoording ligt bij de koper zelf. De producten op de site van Natuurwijze, hieronder vallen workshops, cursussen, ebooks, individuele educatie, kruidendocumenten, kruidenproducten en alle overige “tastbare” producten, verkocht onder “simpel product”, vervangen geen medisch advies. De verantwoording ligt ten alle tijde bij de gebruiker/afnemer. Gebruik van alle producten op de site van natuurwijze is voor eigen risico.

disclaimer cursussen en workshops

De online cursussen en workshops van Natuurwijze zijn in principe bedoeld om zelfstandig (zonder begeleiding van Natuurwijze) te volgen. Tijdens deze cursussen en/of workshops wordt gebruik gemaakt van mindfulness of meditatie en wordt er soms van je gevraagd om je naar binnen te keren en je te concentreren op wat je voelt en ervaart. Voor psychisch kwetsbare mensen of mensen met een angststoornis of depressie is het concentreren in stilte niet altijd een oplossing. Zonder de juiste persoonlijke begeleiding hierin, kan meditatie of mindfulness zelfs schadelijk zijn.
De verantwoording ligt altijd bij jou zelf. Natuurwijze is niet verantwoordelijk voor de psychische of emotionele gevolgen van het volgen van een cursus of workshop.
Voor alle cursussen en workshops geldt: Het is geen vervanging voor medisch advies. Een cursus of workshop van Natuurwijze kan je wel helpen om meer bewustwording te creëren voor jezelf wanneer je iets wilt leren of wilt bereiken.
Wanneer je een cursus of workshop wilt volgen en je zoekt hierin persoonlijke begeleiding? Dan kan dat via de pagina “individuele educatie”. Tijdens een intake gesprek bespreken we dan wat je precies wilt leren.
 

link naar derden​

Natuurwijze is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarmee een link vanuit deze website wordt gemaakt. Dergelijke verbindingen naar andere, externe informatiebronnen worden puur informatief gelegd en geeft geen standpunt aan van Natuurwijze tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht je technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben betreffende de inhoud van een website, dan kan dat bij Natuurwijze gemeld worden.