Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Natuurwijze (activiteiten, workshops, wandelingen en producten winkel) ©2020-Natuurwijze

Voor een Fytotherapie- en/of Coachingsconsult wordt een gepaste overeenkomst toegezonden na het maken van een afspraak, welke voldoen aan de AVG en de richtlijnen voor complementaire zorg in Nederland.

Inhoud

– Algemene informatie
– Voorwaarden m.b.t. aankoop in de (web) winkel
– Herroepingsrecht
– Voorwaarden m.b.t. Natuurbelevingsactiviteiten
– Voorwaarden m.b.t. auteursrecht en copyright
– Versie, Publicatie en Aanpassingen

1. Algemene informatie
1.1 Natuurwijze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 30258407, BTW nummer is opvraagbaar bij Natuurwijze.
Het bedrijf is gevestigd in Maarn (Utrecht)
Email: contact (at) natuurwijze.nl
Telefoon 06 4894 1640
Website: natuurwijze.nl
1.2 Aangeboden diensten zijn: fytotherapie, natuurbeleving, (natuur) coaching en educatie.
1.3 De hier genoemde algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle aangeboden, producten, activiteiten in alle vormen die Natuurwijze aanbiedt via de natuurwijze.nl en alle afspraken die zijn gemaakt tussen de Natuurwijze en de klant en iedere vorm van samenwerking tussen Natuurwijze en wederpartij.
1.4 Bij aankoop van een product uit de winkel, bij boeking en deelname aan een natuurbelevingsactiviteit of workshop gaat u akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden.
1.5 Voor een Fytotherapie- en/of Coachingsconsult wordt een gepaste overeenkomst toegezonden na het maken van een afspraak, welke voldoen aan de richtlijnen voor complementaire zorg in Nederland.
2. Voowaarden m.b.t. aankoop in de (web) winkel

2.1 Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met het betalen via iDeal of het overschrijven van het totaalbedrag op de rekening van Natuurwijze.
2.2 Wanneer het bedrag is bijgeschreven op de rekening van Natuurwijze, wordt het product verzonden, toegankelijk of downloadbaar.
2.3 Producten die in onder de categorie “virtueel product” en “downloadbaar product” vallen, kunnen niet worden geruild.
2.4 Een product welke onder de categorie “simpel product” valt wordt verzonden via een bezorgdienst. Hiervoor worden verzendkosten in rekening gebracht.
2.5 Het is mogelijk om een afspraak te maken voor het zelf afhalen van een “simpel” product. Hiervoor worden dan uiteraard geen verzendkosten in rekening gebracht.
2.6 De producten, workshops en activiteiten in de webwinkel vervangen geen medische of psychologische hulpverlening. Overleg altijd met uw arts of u de producten naast uw reguliere behandeling mag gebruiken of maak een afspraak voor een consult bij Natuurwijze.
3. Herroepingsrecht
       Bij levering van producten:
3.1 Herroepingsrecht is niet van toepassing op downloadbare producten die u via deze webwinkel koopt.
3.2 Herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die u via deze webwinkel koopt en op maat volgens de door u opgegeven specificatie zijn gemaakt. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.”
3.3 Herroepingsrecht is niet van toepassing op handgemaakte producten die in opdracht voor u zijn gemaakt. Bij het plaatsen van een opdracht is de verkoop definitief.
3.4 Indien een product, welke aangemerkt wordt als “simpel product” in de webwinkel, is beschadigd tijdens verzending, dan neemt u direct na ontvangst contact op met Natuurwijze. U stuurt duidelijke scherpe foto’s via Email, zodat Natuurwijze samen met u tot een schikking kan komen. Er vindt geen restitutie van verzendkosten plaats. 

       Bij levering van diensten:
3.5 Bij levering van diensten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te annuleren binnen de voorwaarden van een natuurbelevingsactiviteit die staat omschreven bij punt 5.
4. Voorwaarden m.b.t. natuurbelevingsactiviteiten en workshops
4.1 Op de website van Natuurwijze staan alle natuurbelevingsactiviteiten en workshops beschreven. Een natuurbelevingsactiviteit of workshop boeken kan via de webwinkel door het item in de webwinkel te kopen.
4.2 Natuurbelevingsactiviteiten en workshops zijn bedoeld voor volwassenen en jong volwassenen.
4.3 Natuurwijze verzorgd ook natuurbelevingsactiviteiten en workshops op verzoek op een nader te bepalen datum en op een nader te bepalen plaats.
4.4 Na het invullen van het contact formulier zal natuurwijze contact met u opnemen om de details verder te bespreken.
4.5 Wordt Natuurwijze uitgenodigd voor een workshop of wandeling op een andere locatie, elders in het land? Dan zijn de reiskosten voor degene die de wandeling boekt.
4.6 Voor de workshops en wandelingen met een datum: een workshop of wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers wordt in overleg bepaald.
4.7 Het totaal bedrag (inclusief eventuele reiskosten voor Natuurwijze) dient te zijn voldaan voor aanvang van de natuurbelevingsactiviteit via overschrijving naar het rekeningnummer van Natuurwijze. Tenzij schriftelijk anders afgesproken.

4.8 Is het geld niet bijgeschreven op de rekening van Natuurwijze voor aanvang van de natuurbelevingsactiviteit of workshop, dan dient het bedrag voor aanvang alsnog contant te worden voldaan. Let op! De tarieven “aan de kassa” verschillen met de tarieven bij overschrijving. Is het geld niet bijgeschreven vóór aanvang van de natuurbelevingsactiviteit, dan betaald u voor aanvang alsnog het bedrag voor de activiteit + 15% administratiekosten. Komt het geld via overschrijving dan alsnog binnen, dan wordt het laagste tarief teruggestort op uw rekening.
4.9 Een natuurbelevingsactiviteit of workshop op afspraak (zelf een datum kiezen) gaat alleen door wanneer het bedrag voor de wandeling vooraf is bijgeschreven op rekening van Natuurwijze.
4.10 Natuurwijze behoudt zich het recht de prijzen van natuurbelevingsactiviteit of workshop ten allen tijde te kunnen wijzigen.
4.11 Bij deelname aan een activiteit is het voor mensen met een lichamelijke beperking raadzaam om dit vroegtijdig te bespreken met Natuurwijze.
5 Annulering
5.1 Annulering van een deelname door de deelnemer vóór aanvang van de natuurbelevingsactiviteit of workshop dient telefonisch of per e-mail te geschieden.
5.2 Bij verhindering van de deelnemer is het altijd toegestaan een ander persoon te laten deelnemen in overleg met Natuurwijze.
5.3 Annulering tot èèn week voor aanvang van een natuurbelevingsactiviteit of workshop is mogelijk met beperkte financiële consequenties. De betaling wordt per omgaande retour gestort minus de kosten die door Natuurwijze zijn gemaakt voor eventueel aangeschafte materialen of voorbereiding.
5.4 Bij annulering in de week voor aanvang van een natuurbelevingsactiviteit of workshop wordt 50% van het betaalde bedrag terug gestort.
5.5 Bij annulering op de dag vóór aanvang van een natuurbelevingsactiviteit of workshop wordt geen deelname geld teruggestort. Dit geldt ook voor annulering op de dag zelf.

5.6 Als een deelnemer zonder bericht vooraf niet verschijnt bij een activiteit, vervalt de aanspraak op restitutie van de betaling.
Annulering door Natuurwijze:
5.7 Bij onvoldoende deelname aan een natuurbelevingsactiviteit of workshop behoudt Natuurwijze zich het recht deze activiteit te annuleren. 
5.8 Bij ziekte, onvoorziene omstandigheden of overmacht behoudt Natuurwijze zich het recht om de activiteit tot op de dag zelf te annuleren. 
5.9 Bij slecht weer (bijv. heftige regen-, onweers-, sneeuw- of hagelbuien,extreme kou, code geel, oranje en rood) behoudt Natuurwijze zich het recht natuurbelevingsactivieiten of workshop tot op de dag zelf te wijzigen of te annuleren. De activiteit wordt dan verplaats naar een andere datum in overleg met de deelnemers.
5.10 Natuurwijze zal een annulering zo spoedig mogelijk telefonisch dan wel op een andere gepaste wijze kenbaar maken aan de deelnemers.
5.11 Bij annulering door Natuurwijze kan de deelnemer kiezen voor restitutie van de betaling, of voor overboeking naar een andere datum.
5.12 Natuurwijze behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren tot deelname aan een activiteit, zonder een daarvoor opgegeven reden. Bij weigering tot deelname vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het betaalde bedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer, wanneer deze reeds heeft betaald.
5.13 Weigert Natuurwijze iemand deel te laten nemen tijdens een activiteit, dan behoudt Natuurwijze zelf het recht om te bepalen of het deelnamegeld van de geweigerde deelnemer wordt terugbetaald.
6 Aansprakelijkheid m.b.t. natuurbelevingsactiviteiten en workshops
6.1 Deelname aan een natuurbelevingsactiviteit of workshop van Natuurwijze geschiedt op eigen risico en rekening.
6.2 De kennis, verstrekt tijdens natuurbelevingsactiviteiten door Natuurwijze vervangt geen medische of psychologische hulpverlening en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
6.3 Natuurwijze is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor psychisch of lichamelijk letsel in elke vorm, tijdens of na een workshop of wandeling. Wel vindt Natuurwijze het noodzakelijk om op de hoogte te worden gebracht wanneer dit het geval is.
6.4 Tijdens natuurbelevingsactiviteiten wordt o.a. informatie gegeven over de geneeskracht van kruiden. Er is tijdens deze workshops en wandelingen geen plaats voor consulten.
6.5 Op persoonlijke klachten en hoe deze te behandelen met kruiden wordt slechts oppervlakkig ingegaan. Dit, omdat Natuurwijze van mening is dat iemand met lichamelijke of psychische klachten voor een goede diagnose eerst naar de huisarts gaat. Om een goed kruidengeneeskundig advies te kunnen geven is eerst een consult gesprek nodig. U kunt hiervoor een afspraak maken op de contact pagina van Natuurwijze.
6.6 Natuurwijze is van mening dat wanneer iemand geen of weinig ervaring heeft met kruiden deze beter niet zelf aan de slag kan gaan met bereiden van kruidenproducten. Voor een goed kruiden advies adviseert Natuurwijze een afspraak met een gediplomeerd fytotherapeut (kruidengeneeskundige) te maken.
6.7 Voor natuurbelevingsactiviteiten met het thema “Wildplukken” en “Eten uit de natuur” geldt dat het plukken van kruiden altijd voor eigen gebruik is en hobbymatig plaatsvindt. Hierbij wordt de groei en bloei van planten en bomen gerespecteerd en mag er alleen in kleine hoeveelheden worden geplukt welke geen schade aanbrengen in het gebied.

6.8 De boetes die voortvloeien uit het plukken van kruiden en planten voor eigen gebruik, zijn voor rekening van de deelnemer.
6.9 Tijdens natuurbelevingsactiviteiten en workshops is het niet toegestaan zonder toestemming van Natuurwijze of andere deelnemers video opnames, bewegende beelden of geluidsopnames te maken en deze in welke vorm dan ook te publiceren.

7 Voorwaarden m.b.t. auteursrecht en copyright
7.1 Het auteursrecht op de door Natuurwijze uitgegeven brochures, cursus materialen, workshop materialen, handboeken, sheets, stencils, speelkaarten, syllabi, ebooks, werkboeken, e learing, workshop inhoud, cursus inhoud, audio opnamen, video opnamen en elke andere in natuurbelevingsactiviteiten en workshops gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Natuurwijze. Alle materialen zijn en blijven intellectueel eigendom van Natuurwijze, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuurwijze zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Hierop berust een copyright.
7.2 Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen, blogs, foto’s, ontwerpen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Natuurwijze berust uitsluitend bij Natuurwijze.
8 Versie, Publicatie en Aanpassingen
8.1 Natuurwijze behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen
8.2 Dit is versie: 20200101.
8.3 Deze voorwaarden kunnen worden gedownload in PDF bestand via Natuurwijze of zijn op te vragen via het contact formulier op natuurwijze.nl
8.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de folders van Natuurwijze en andere publicaties zoals het internet binden Natuurwijze niet. Natuurwijze behoudt zich het recht dergelijke punten te wijzigen.